Etiske retningslinier

 

A. Klientens fysiske og mentale tilstand vil altid være det vigtigste.
B. Klientens rettigheder og ønsker skal altid respekteres.
C. Hypnoterapeuten skal undgå en adfærd, der kan blive tolket som moralsk og etisk stødende. Professionel opførsel og respekt for den enkelte klient er grundlæggende adfærd for hypnoterapeuten.
D. Hypnoterapeuten må kun bruge hypnose inden for grænserne af deres uddannelsesområde og kompetence og skal endvidere være opmærksom på grænser og undlade at overskride andre erhverv.
E. Hypnose skal bruges inden for de love og reguleringer, der er gældende i Danmark.
F. Hypnoterapeuten skal være ærlig og etisk i reklame og omgang inden for branchen.
G. Ingen medlemmer diagnosticerer. Der arbejdes ud fra klientens ønsker. 
H. Hypnoterapeuten har tavshedspligt.

Ovenstående er krav stillet af NGH (Den internationale hypnoseorganisation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskriv E-mail

Hypnose rygestop | hypnose rygning | rygestop  | hypnose |